Kwota wolna od podatku – co to jest, ile wynosi, kiedy można ją stosować?

Problem:

Jaką kwotę w roku możesz zarobić bez konieczności zapłaty podatku dochodowego ?

Kwota wolna od podatku to dochód, który podatnik – osoba fizyczna może osiągnąć w danym roku podatkowym bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Podatek pobiera się od dochodu przekraczającego tę kwotę (obliczonego z uwzględnieniem wszelkich dozwolonych zwolnień, ulg i odliczeń).

W 2011 r. kwota wolna od podatku wynosi 3 091 zł.

Na podstawie tej kwoty oblicza się kwotę zmniejszającą podatek – wynosi ona w tym roku 556,02 zł. Jest to wartość, którą należy odliczyć od podatku obliczonego po uwzględnieniu łącznych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych w danym roku podatkowym.

Kwota wolna od podatku ma zastosowanie wyłącznie do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, czyli obliczanych według skali podatkowej opisanej w art. 27 updof:

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

85 528

18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Dotyczy więc między innymi dochodów z umowy o pracę, zlecenia, umowy o dzieło, a także opodatkowanych na zasadach ogólnych dochodów z działalności gospodarczej.

Przykład:

W 2011 r. podatnik, po uwzględnieniu wszelkich zwolnień, ulg i odliczeń podatkowych, osiągnął łączny dochód w wysokości 18 000 zł. Z tej kwoty należy wyliczyć 18%, co daje 3 240 zł, a następnie od tak obliczonego podatku należy odjąć kwotę wolną od podatku – 556,02 zł. Zatem podatek należny za 2011 r. wynosi, po zaokrągleniu do 1 zł: 2 684 zł.

W terminie do 30.04.2012 r. podatnik musi wpłacić do US różnicę między wpłaconymi w ciągu roku zaliczkami na podatek dochodowy lub ewentualnie zawnioskować w zeznaniu rocznym o zwrot nadpłaty.

Kiedy kwota wolna od podatku nie ma zastosowania?

Dochody wyłączone z opodatkowania na powyższych zasadach, od których nie ma możliwości odliczenia kwoty wolnej od podatku:

  1. spadki i darowizny,
  2. działalność gospodarcza opodatkowana kartą podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym, 19% podatkiem liniowym,
  3. przychody ze sprzedaży nieruchomości,
  4. odsetki od prywatnie udzielanych pożyczek,
  5. dochody z odsetek na kontach osobistych.

Bardzo korzystny dla podatników jest fakt, że złożenie rocznego zeznania podatkowego wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko pozwala na uwzględnienie kwoty wolnej od podatku w podwójnej wysokości, nawet jeśli jeden z małżonków nie uzyskał żadnych dochodów.

Należy pamiętać, że uzyskanie w danym roku podatkowym dochodu nie powodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego nie zwalnia z obowiązku złożenia rocznego zeznania podatkowego.

 

Reasumując:

Kwota wolna od podatku to dochód, który podatnik – osoba fizyczna może osiągnąć w danym roku podatkowym bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Zastosowanie/Kiedy możesz mieć taki problem:

  1. Uzyskujesz bardzo niskie dochody i chcesz wiedzieć, jaki jest pułap dochodu, od którego należy już zapłacić podatek.
  2. Czy kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich rodzajów dochodów ?
  3. Jaka jest kwota wolna od podatku przy wspólnym rocznym rozliczeniu z małżonkiem i rozliczeniu w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko ?

 

Podstawa prawna:

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 307 z późn. zmianami) – updof

 

Anna Łacinnik

Oswojone Podatki – Biuro Rachunkowe Wrocław

 

Niniejsze wyjaśnienie nie stanowi czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5.07.1996 r. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wnioski i czynności podjęte na jego podstawie. 


JEŚLI POWYŻSZY ARTYKUŁ CI SIĘ SPODOBAŁ, POLEĆ GO PROSZĘ SWOIM ZNAJOMYM I PRZYJACIOŁOM:

Share

Sorry, comments are closed for this post.

Back to top