Zwrot VAT za materiały budowlane – część 3

Problem:

Jakie dokumenty są podstawą do wystąpienia o zwrot VAT za materiały budowlane i jak je poprawnie wypełnić?

Dokumenty, jakie należy złożyć w urzędzie skarbowym ubiegając się o zwrot VAT:

 1. wniosek – można skorzystać z formularza VZM-1,
 2. odpowiedni załącznik do wniosku – można skorzystać z formularzy VZM-1A, VZM-1B lub VZM-1C,
 3. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, jeśli inwestycja nie wymaga pozwolenia na budowę – kopia,
 4. pozwolenie na budowę, jeśli było wymagane – kopia,
 5. wszystkie faktury zakupu materiałów budowlanych ujętych w wykazie – kopie.

Należy rozpocząć od wypełnienia odpowiednich załączników do wniosku zawierających wykaz faktur dokumentujących zakupy:

 1. formularz VZM-1A służy do wykazania wydatków stanowiących podstawę do skorzystania z ulgi za lata 2004-2005,
 2. w formularzach VZM-1B i VZM-1C wykazujemy wydatki nie odliczone w ramach ulg mieszkaniowych:

– VZM-1B to spis wydatków opodatkowanych VAT wg stawki 22 %,

– VZM-1C to spis wydatków opodatkowanych VAT wg stawki 23 %.

W części B odpowiedniego załącznika powinny znaleźć się pełne numery faktur.

Jeśli nie wszystkie pozycje z danej faktury uprawniają do ubiegania się o zwrot VAT za materiały budowlane, należy wpisać tylko wybrane pozycje z faktury, a następnie sumę wydatków brutto (kwotę z VAT) z tych pozycji oraz – w odpowiedniej kolumnie kwotę podatku VAT.

Jeżeli jedna faktura dokumentuje zakup materiałów dla różnych rodzajów inwestycji – wymagającej pozwolenia na budowę i nie wymagającej, to kwotę VAT z faktury dzielimy i poszczególne jego części wpisujemy w odpowiednich kolumnach.

Jeśli w załączniku zabraknie miejsca na wpisanie wszystkich faktur, to pozostałe wpisujemy w następnym załączniku o tym samym symbolu (oznaczamy go nr 2 w poz. 3).

Należy pamiętać, że można ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane znajdujące się w wykazie materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane wyższą stawką podatku:

Wykaz materiałów budowlanych

Ponieważ wniosek o zwrot VAT dotyczy wydatków nie związanych z działalnością gospodarczą, należy pamiętać o tym, że we wniosku i w załącznikach wpisujemy nr Pesel wnioskodawcy (nie NIP). 

Zwrot VAT za materiały budowlane 1

Po wypełnieniu załączników przechodzimy do wypełniania wniosku VZM-1.

W poz. 5 wpisujemy kolejny nr wniosku w ramach danego pięcioletniego limitu.

Osoby, które w dacie poniesienia wydatków, pozostawały w związku małżeńskim, mają prawo do wnioskowania o  zwrot VAT za materiały budowlane do kwoty limitu, który przysługuje łącznie na oboje małżonków, dlatego mają obowiązek podać we wniosku dane obojga małżonków i oboje też muszą taki wniosek podpisać.

Jeśli małżonkowie rozliczają się w różnych urzędach skarbowych, to wniosek składa się w urzędzie jednego z małżonków, a drugi US należy zawiadomić o fakcie złożenia wniosku (na piśmie).

Adres, jaki należy umieścić we wniosku niekoniecznie musi być zgody z adresem realizowanej inwestycji – wpisujemy rzeczywisty adres zamieszkania wnioskodawcy. Adres małżonka wpisujemy tylko wtedy, gdy jest inny niż adres wnioskodawcy. 

Zwrot VAT za materiały budowlane 2

Następnie podajemy datę rozpoczęcia inwestycji oraz datę złożenia pierwszego wniosku w ramach danego pięcioletniego limitu.

W poz. 39 trzeba wpisać cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszoną w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku przez Prezesa GUS – cena za III kwartał 2011 r. wynosi 3988 zł i obowiązuje dla wniosków o zwrot VAT składanych w I kwartale 2012 r. 

Ogłoszenie Prezesa GUS o cenie 1m2

Wpisanie tej kwoty pozwala na wyliczenie wysokości interesujących nas limitów – najlepiej skorzystać z interaktywnego formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów:

Formularz Interaktywny MF 

który wyliczy limity za nas.

W części D4 wpisuje się sumy kwot podatku VAT do zwrotu ze wszystkich wypełnionych załączników – przed ograniczeniem limitami. W następnej pozycji wyliczamy kwotę do zwrotu biorąc pod uwagę obowiązujące nas limity – obniżając je o kwotę ewentualnego wcześniejszego zwrotu (uzyskanego na podstawie poprzedniego wniosku w ramach pięcioletniego limitu).

Zwrot VAT za materiały budowlane 3

W części E opisujemy prace wykonane w ramach inwestycji, które pozwalają na ubieganie się o zwrot części VAT wydatkowanego na materiały budowlane – wymienione w załączniku do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Zwrot VAT za materiały budowlane 4

Decyzję określającą kwotę zwrotu Urząd Skarbowy wydaje w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku, a wypłata następuje w ciągu 25 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli prawidłowość złożonego wniosku o zwrot VAT za materiały budowlane nie budzi wątpliwości, urząd nie wydaje decyzji i w tej sytuacji wypłata następuje w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

Reasumując:

Dokumenty stanowiące podstawę do ubiegania się o zwrot części podatku VAT wydatkowanego na zakup materiałów budowlanych łatwo skompletować – osoba prowadząca inwestycję na pewno je przechowuje bez względu na to, czy będzie chciała się ubiegać o zwrot VAT, czy też nie.

Dzięki dostępności w Internecie interaktywnych druków wniosków, poprawne ich wypełnienie nie powinno sprawiać trudności.

 

Zastosowanie/Kiedy możesz mieć taki problem:

 1. Przeprowadziłeś remont, wykończyłeś mieszkanie lub budujesz dom i mógłbyś skorzystać z prawa do odzyskania części VAT za zakupione materiały budowlane.
 2. Potrzebujesz kompleksowej informacji o wymaganych dokumentach do złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zmianami) – Ustawa
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 21.11.2011 r. w sprawie ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2011 r. (Dziennik Urzędowy GUS nr 13 z dnia 30.11.2011 r.)

 

Anna Łacinnik

Oswojone Podatki – Twoje Biuro Rachunkowe we Wrocławiu

 

Niniejsze wyjaśnienie nie stanowi czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu ustawy o doradztwie podatkowym z dnia 5.07.1996 r. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wnioski i czynności podjęte na jego podstawie. 


JEŚLI POWYŻSZY ARTYKUŁ CI SIĘ SPODOBAŁ, POLEĆ GO PROSZĘ SWOIM ZNAJOMYM I PRZYJACIOŁOM:

Share

One Response to Zwrot VAT za materiały budowlane – cz.3

 1. 3d gość says:

  Pani Anno bardzo dziękuję za ten artykuł. Właśnie w tym roku staje po raz pierwszym przed tematem zwrotu VATu za materiały budowlane i te wpisy bardzo mi pomogły. Oby tak dalej. Pozdrawiam.

Back to top