Polityka Prywatności Strony Oswojone Podatki

Od 25 maja 2018 r. w Państwach Członkowskich UE zmieniają się wymogi dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wdrożenie RODO wynika po pierwsze z konieczności dostosowania przepisów do rozwoju technologii, a po drugie z potrzeby wprowadzenia jednolitych zasad ochrony danych osobowych we wszystkich państwach Unii Europejskiej.

RODO to inaczej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (inaczej ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO).
Biuro Rachunkowe Oswojone Podatki Anna Łacinnik uaktualniło politykę prywatności zgodnie z wchodzącym w życie nowym Rozporządzeniem. Biuro jest zarówno „ Administratorem”* jak i „Podmiotem przetwarzającym”** dane osobowe, dlatego dokłada wszelkich starań, aby powierzone dane chronić.

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Oswojone Podatki Anna Łacinnik, NIP 8851298191, właściciel strony internetowej dostępnej pod adresem www.oswojonepodatki.pl (dalej: Strona)
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych
 3. Źródło i sposób zbierania danych
  Dane osobowe są gromadzone w oparciu o informacje przekazywane przez Użytkownika w trakcie podawania informacji oraz przesyłania wiadomości kontaktowych, a także poprzez automatyczne gromadzenie plików cookies w trakcie wizyty na stronie www.oswojonepodatki.pl.
 4. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe?
  Dane osobowe Użytkowników i osób odwiedzających stronę są przetwarzane, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w celu:
  •  obsługi zgłoszeń i kontaktu w sprawach związanych ze współpracą, na podstawie prawnie uzasadnionego celu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), w celu:
  •  poznania preferencji Użytkowników, wykrywania botów i błędów, w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingu bezpośredniego,
  •  w odniesieniu do plików cookies - w celu dopasowania reklam na stronie, w tym profilowania oraz w celach analitycznych
  Zgoda może zostać wycofana w każdej chwili bez wpływu na zgodność przetwarzania przed jej cofnięciem.
 5. Czy podanie danych jest dobrowolne?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi kontakt z Użytkownikiem.  Podanie danych osobowych w celu odpowiedzi na kontakt oraz zbieranych w ramach plików cookies jest dobrowolne.
 6. Czym są pliki cookies i w jakim celu są zbierane?
  Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik przegląda zawartość strony internetowej. Dane te zawierają informacje automatycznie zbierane podczas wizyty użytkownika na stronie, obejmujące adres IP, dane na temat używanej przeglądarki, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link), informacje o transmisji i raporty o ewentualnych błędach. Pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika, utrzymania sesji w trakcie wizyty Użytkownika na stronie, tworzenia statystyk i analizy zachowań Użytkowników, a także jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem.
  W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystywane są narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics. Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners .
  Użytkownik może czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących dostępu i przechowywania cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub ustawień urządzenia końcowego, za pomocą którego przegląda zawartość strony internetowej.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?
  Dane osobowe Użytkowników, którzy je przekazali, będą przetwarzane przez okres świadczenia usług, a w uzasadnionych sytuacjach także po zakończeniu ich świadczenia, m.in. w wypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w celach rozliczeniowych, statystycznych lub dochodzenia roszczeń. Dane osobowe Użytkowników gromadzone w plikach cookies oraz w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu złożenia uzasadnionego sprzeciwu lub wycofania zgody na takie przetwarzanie.
 8. Odbiorcy danych
  Dane osobowe Użytkowników są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi IT, pocztowe, kurierskie, hostingowe oraz współpracę marketingową, przy czym powierzenie następuje wyłącznie w zakresie i celach określonych przez Administratora, na podstawie umowy. Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
 9. Przekazywanie danych poza obszar EOG
  Dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 10. Prawa osób, których dane dotyczą
  Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:
  •  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych - w każdej chwili, bez podania przyczyny;
  •  prawo dostępu do danych osobowych - prawo do uzyskania określonych informacji o przetwarzaniu danych osobowych, a także do uzyskania kopii danych,
  •  prawo żądania sprostowania danych osobowych - prawo do zażądania poprawienia lub uzupełnienia nieaktualnych danych,
  •  prawo żądania usunięcia danych osobowych - tzw. prawo do zapomnienia, w sytuacji gdy przetwarzanie nie jest już uzasadnione w świetle przepisów prawa,
  •  prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - prawo zażądania ograniczania przetwarzania tylko do przechowywania lub innych operacji na danych, dopóki nie ustaną uzasadnione przyczyny,
  •  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania - z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych,
  •  prawo do przenoszenia danych osobowych - prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą
  Użytkownik ma również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Jak się z nami skontaktować, aby skorzystać z powyższych praw lub uzyskać dodatkowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych?
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt mailowy pod adresem biuro@oswojonepodatki.pl.